Коммунизм - это тюрьма

p1

Ajaloolise väärtusega Patarei kindluses vangistas Nõukogude Liidu kommunistlik režiim (Eestis 1940-1941, 1944-1991) ideoloogilisel ettekäändel süütuid inimesi. Nad moodustavad vaid murdosa kõigist kommunismiohvritest, keda on maailmas hinnanguliselt 90 miljonit.[1] 

l1

Eheda vanglasisemusega Patarei näituseala tutvustab kõnekalt kommunistliku ideoloogia olemust ja selle rakendajate kuritegusid erinevates maades, kommunismi ja natsismi ohvrite lugusid ning Patarei sündmusrohket ajalugu alates selle rajamisest merekindlusena XIX sajandil. Patarei vangla on üks sadadest kohtadest üle maailma, kus kommunistlikud režiimid vangistasid, piinasid ja tapsid inimesi samadel ideoloogilistel põhjustel. Sellisena on ta osa inimkonna loost ning kommunistliku võimusüsteemi ja mentaliteedi tegeliku pale veenev avalikustaja.

p5

 

Sõltumata elukohast, päritolust ja emakeelest, kõnetab Patarei omal moel iga huvilist. Totalitaarset ideoloogiat ja selle rakendamist tutvustav näituseala „Kommunism on vangla“ hoiatab sääraste ideede ohtlikkuse eest ning tuletab meelde inimväärikuse ning vabaduse väärtust. Patareis saab õppida, kogeda, mälestada, mõtiskleda.

Ligikaudu 1200 ruutmeetril paiknev näituseala on hoones tulevikus avatava ainulaadse Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi ja teaduskeskuse alge.

Patarei on Eestis ja lähipiirkonnas üks suurimaid terviklikult säilinud klassitsistliku arhitektuuriga hooneansambleid. Kompleks on ehitismälestisena riigi muinsuskaitse all. Näituseala ja tulevane muuseum annavad panuse Tallinna mereäärse piirkonna kujunemisse kultuuri- ja hariduskeskuseks ning hoiavad osa Patareist ajaloolise tõe teenistuses

Näituse valmimist on juhtinud ja seda haldab Eesti Mälu Instituut. Näituse valmimisse on panustanud Eesti Vabariigi valitsus, Eesti Vabariigi justiitsministeerium, Läti Okupatsioonide muuseum, Leedu Genotsiidiohvrite muuseum, Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutus, Poola Rahvusliku Mälu Instituut,  Riigi Kinnisvara AS, Velvet OÜ, Tanya Rubinstein-Horowitz, paljud eraannetajad ja toetajad. Täname!

p7

 


[1] S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panne, A. Paczkowski, K. Bartošek, J.-L. Margolin. The Black Book of Communism. Crimes. Terror. Repression. Harvard University Press, Cambridge 1999.