Tagasiside

kul

Ootame teie tagasisidet, et saaksime näituseala külastajatele veelgi huvitavamaks ja sisukamaks muuta. 

Kogutud andmed on anonüümsed ja need kasutatakse üksnes Patarei vangla näituseala "Kommunism on vangla" töö parandamiseks. Andmeid ei anta edasi kolmandatele osapooltele.

Tagasisidevorm

Vastaja sugu
Tulin näitusele... (märgi kõik sobivad)