Meie rahvusvahelised toetajad

support

Patarei vanglasse rajatava Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi ja teaduskeskuse projekti toetavad mitmed mäluasutused, ajaloolased ja arvamusliidrid. 

Läti Okupatsioonide Muuseum
Leedu Genotsiidiohvrite Muuseum
Poola Rahvusliku Mälu Instituut
Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutus
Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS)
Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogu Kanadas (CEEC)
Ukraina Kanada Nõukogu (UCC)
Maailma Polonia Nõukogu
Igor Caşu
Holodmori Ohvrite Memoriaalmuuseum
Kommunismiohvrite memoriaal – Kanada, varjupaiga maa
john mckay
Anita Raynell Andreychuk
Post Bellum
Charles E. Grassley
BPSOS
Volodõmõr Viatrovõtš, Ukraina Rahvusliku Mälu Instituudi direktor
Michael Sawkiw, Jr.
Toomas Hendrik Ilves

Läti Okupatsioonide Muuseum, Leedu Genotsiidiohvrite Muuseum, Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutus, Poola Rahvusliku Mälu Instituut

„See on suur saavutus, et natsistliku režiimi kuriteod, sealhulgas holokaust, on saanud Euroopa mälu ja eneseteadvuse üheks alustalaks. See teema nõuab jätkuvalt uurimist ja õpetamist. Samas kommunistlike režiimide, nende kuritegude ja ohvrite ajalugu ei ole veel leidnud oma õiguspärast kohta Euroopa teadvuses.

Oleme pühendunud rahvusvahelise mitmekesise koalitsiooni loomisele, kuhu kuuluksid usaldusväärsed regionaalsed ja rahvusvahelised mäluasutused, uurijad, eksperdid ja õpetajad, eesmärgiga hoida kommunismiga kokkupuutunud ühiskondade ajaloolist pärandit ning kindlustada, et see säiliks hoiatusena tulevastele põlvedele.“

Loe tervet deklaratsiooni eesti keeles

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS)

„Olles aastaid toetanud rahvusvahelist dialoogi 20. sajandi ajaloo ja mälu teemadel, näeme endiselt vajadust tõhustada natsismi ja kommunismi uurimist ning eelkõige  parandada teadlikkust nendest üle Euroopa. Sellepärast tervitame teie initsiatiivi ning loodame, et see panustab meie ühistesse pingutustesse ajaloo uurimiseks, dokumenteerimiseks ja populariseerimiseks.“

Loe tervet toetuskirja inglise keeles
 

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS) on loodud Saksamaa, Ungari, Poola ja Slovakkia kultuuriministrite poolt. Selle eesmärk on dokumenteerida ja populariseerida 20. sajandi ajalugu ning viise, kuidas seda mäletatakse. ENRS toetab akadeemilisi uuringuid, hariduslikke projekte ja teavitusüritusi rahvusvaheliste õpetlaste ja ENRS partnerinstitutsioonide kaudu. Koduleht: http://www.enrs.eu/

Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogu Kanadas (CEEC)

“Molotov-Ribbentropi pakti, mis käivitas Teise maailmasõja ning mille tagajärjel allutati Kesk- ja Ida-Euroopa rahvad 50-ks koletuks aastaks Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Venemaa mõrvarlikele repressioonidele, küüditamistele ning kultuurilisele ja etnilisele genotsiidile, tuleb koos pärandiga, mille see maailmale jättis, jätkuvalt uurida ning teadvustada. Me kiidame ja õnnitleme Eesti valitsust selles teemas rahvusvahelise liidrirolli võtmise eest. Soovime teile palju edu selles ülimalt olulises projektis, millest maailmal on palju õppida. Demokraatia ja vabaduse nimel tuleb seda miljoneid elusid puudutanud lugu edasi anda tulevastele põlvedele.”

Loe tervet toetuskirja eesti keeles
 

CEEC esindab ligi nelja miljoni Euroopa päritolu kanadalase huve. Koduleht: http://ceecouncil.org/

Ukraina Kanada Nõukogu (UCC)

“Muuseum, mida edendab Eesti Mälu Instituut, on tähtis algatus, mis teenib ja säilitab miljonite kommunismiohvrite mälestust ning harib rahvusvahelist kogukonda kommunismikuritegude teemal, et need kuriteod enam kunagi ei korduks. Paljud meie kogukonna liikmed Kanadas on isiklikult kogenud kommunistliku võimu brutaalsust või on kommunismiohvrite järglased. See on meie püha kohustus kommunistliku türannia ohvrite ja ellujääjate ees kindlustada, et maailm ei unustaks iialgi kommunistliku totalitarismi, imperialism ja repressioonide pärandit.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

UCC esindab Ukraina kogukonda Kanadas. Praegusel ajal elab Kanadas ligi 1.2 miljonit ukraina päritolu inimest. Koduleht: www.ucc.ca/

Maailma Polonia Nõukogu

“Maailma Polonia Nõukogu soovib väljendada oma toetust ideele arendada Eestis, Tallinnas muuseum ja teaduskekus, mis hakkab uurima kommunismikuritegusid ja tõstma teadlikkust nendest Euroopas ja kogu maailmas. Ainult minevikust ja meie ühisest kogemusest õppides suudame kindlustada vabadust ja demokraatiat Euroopas ja kogu maailmas ka tulevikus.”

 

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

Maailma Polonia Nõukogu on 20 riigi poola kogukonna aruteluplatvorm. See oli loodud 1978. aastal Torontos. Nõukogu liikmed on poola kogukondade keskorganisatsioonid asukohamaades ning rahvusvahelised poola kogukonna organisatsioonid. Nõukogu peakorter asub Chicagos.

Prof Igor Caşu, Moldova Riiklik Ülikool, Totalitarismi Uuringute Keskus

“Olen veendunud, et Punase Terrori Muuseumi rajamine Eesti Mälu Instituudi algatusel ja Eesti valitsuse toel annab panuse nõukogude ja Natsi-Saksamaa režiimide toime pandud terrori kohta käivate teadmiste laiendamisse (…). Ma loodan, et sellest algatusest saab eeskuju, mida järgivad teised valitsused regioonis, kaasa arvatud minu enda, Moldova valitsus.”

 

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Holodmori Ohvrite Memoriaalmuuseum

“Riiklik muuseum “Holodomori ohvrite memoriaal”, Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu liige, tervitab siiralt Eesti Mälu Instituudi algatust rahvusvahelise kommunismikuritegude uurimiskeskuse ja muuseumi – Punase terrori muuseumi loomist.

Me elame ajal, mil genotsiidi kuritegude kordumine ei ole fantaasia, mil natsism ja kommunism uuendatud vormides teevad katseid taas ellu ärgata. Ja just sellepärast on olemas teadlased ja muuseumitöötajad, kelle ülesanne on teha kõik endast olenev, et selliseid kuritegusid enam ei saaks üheski maailma nurgas toimuda. Me toetame teie algatust.”

 

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

“Holodomori ohvrite memoriaal” on Ukraina riiklik mälestusmärk-muuseum, mis säilitab holodomori ohvrite mälestust ja teadvustab Ukraina rahva genotsiidi ajalugu aastatel 1932-1933. Memoriaal-muuseum on miljonite holodomori ajal hukkunud ukrainlaste mälestamise keskus. Koduleht: memorialholodomor.org.ua/eng

Kommunismiohvrite memoriaal – Kanada, varjupaiga maa

“Nõukogude ja natside totalitarismi pärand ning miljonid ohvrid ja nende perekonnad nõuavad täiendavat uurimistööd ja globaalset teadvustamist. Ma kiidan Eesti valitsust selles küsimuses initsiatiivi ja rahvusvahelise juhtrolli võtmise eest. Ainult minevikust ja ühistest kogemustest õppides saame tagada, et tulevikus on Euroopas ja kogu maailmas tagatud vabadus ja demokraatia.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

Tribute to Liberty (TTL) on 2008. aastal asutatud Kanada heategevusorganisatsioon, mille eesmärk on luua Kanada mälestusmärk kommunismi ohvritele. TTL-i juhib üheksakohaline vabatahtlik nõukogu, mis esindab tähtsamaid kommunismiga kokku puutunud etnokultuurilisi kogukondi Kanadas. Koduleht: tributetoliberty.ca

Kanada parlamendi liige John McKay

“Eestlased on teadlikud Nõukogude ja natside totalitarismi pärandist. Patarei vanglakompleksi ümberkujundamine järelemõtlemispaigaks, teadus- ja haridustööks aitab tagada, et maailma kodanikke teavitatakse ajaloolisest ebaõiglusest. Minevikust õppimisega saame tagada, et tulevased põlvkonnad hindavad ja kaitsevad vabadust ja demokraatiat.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

John Norman McKay (sündinud 21. märtsil 1948), PC, MP on Kanada advokaat ja poliitik. Ta on Scarborough-Guildwoodi valimispiirkonna parlamendi liberaalne parlamendiliige.

Kanada senaator A. Raynell Andreychuk

“Ma soovin toetada ja õnnitleda Eesti valitsust selle idee eest arendada välja uus rahvusvaheline muuseum ja teaduskeskus Tallinnas, et uurida ja teadvustada kommunismikuritegusid Balti riikides, Euroopas ja kogu maailmas.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

Anita Raynell Andreychuk (sündinud 14. augustil 1944) on Kanada senaator, advokaat ja endine kohtunik ning diplomaat.

Post Bellum

“Punase Terrori Muuseumi idee on paljutõotav üleskutse teistele postsovetlikele riikidele tugevdada sidemeid ja koostööd ning osaleda sellistes algatustes nagu Eesti Mälu Instituut on käivitanud Euroopas, või mujal maailmas, mis on seotud 20. sajandi sõdade ajalooga.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

Post Bellum on mittetulundusühing, mis dokumenteerib 20. sajandi tähtsamate ajalooliste sündmuste tunnistajate mälestusi ja jagab neid laiema avalikkusega. Organisatsioon asutati aastal 2001 Tšehhis.

Senaator Charles E. Grassley

“Sellel uuel muuseumil ja uurimiskeskusel on potentsiaal oluliselt kaasa aidata Eesti ühiskonnale ja maailmale. Õnnitlen teid selle püüdluse üle.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

Charles Ernest Grassley on Ameerika poliitik ja Ameerika Ühendriikide vanem senaator Iowast. Ta on Senati Balti Vabaduse töörühma kaasesimees.

Nguyen Dinh Thang, PhD, BPSOS president ja tegevjuht

“Kirjutan BPSOS (Paadipõgenikud SOS) nimel, et väljendada meie täielikku toetust Eestisse Tallinnasse rajatavale rahvusvahelisele kommunismiohvrite muuseumile ja kommunistlike kuritegude uurimiskeskusele. Erinevate kommunistlike võimude poolt sooritatud metsikuste dokumenteerimine tuleviku põlvkondade jaoks on hädavajalik selleks, et ära hoida sarnaste inimlike tragöödiate kordamist.”
Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

BPSOS on endiste Vietnami põgenike poolt 1980. aastal asutatud mittetulundusühing harudega mitmes USA linnas. Samuti tegutseb BPSOS Kagu-Aasias. Viimase 38 aasta vältel on BPSOS-i rahvusvahelised algatused kaitsnud varjupaigataotlejate õigusi, päästnud inimkaubanduse ohvreid, toetanud riskirühma kuuluvaid inimõiguste kaitsjaid ning ehitanud üles taga kiusatud usuliste ja põlisrahvaste kogukondade võimeid. Hiina Vabariigi (Taiwan) president ja parlamendi spiiker andsid BPSOS-ile 2011. aasta Aasia demokraatia ja inimõiguste auhinna inimõiguste ja demokraatia edendamise töö eest Vietnamis ja Kagu-Aasias.

Volodõmõr Viatrovõtš, Ukraina Rahvusliku Mälu Instituudi direktor

“Niisuguse uue rahvusvahelise institutsiooni loomine ning ka miljonite ohvrite mälestuse säilitamine on vajalik, et tagada, et kommunistliku režiimi kuriteod enam iial ei kordu.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

 

Ukraina Rahvusliku Mälu Instituut on 31. mail 2006 asutatud Ukraina peaministri all tegutsev asutus, mille eesmärk on Ukraina rahvusliku mälu taastamine ja säilitamine.

Michael Sawkiw, Jr., Ameerika Ühendriikide Kesk- ja Ida-Euroopa Koalitsioon

“Miljonid ameeriklased ja nende perekonnad on sügavalt kannatanud nii Nõukogude kui ka Natsi-Saksamaa terrori all ning nende režiimide pärand nõuab edasisi jätkuvaid uuringuid ja ülemaailmset avalikustamist. Ajal, mil Kreml intensiivistab oma jõupingutusi ajalooga manipuleerimisel ja oluliste ajalooliste faktide eitamisel, püüdes killustada meie kogukondi ja liitlassuhteid, on ajaloolise tõe säilitamine ja teadvustamine tähtsam kui kunagi varem.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

1994. aastal loodud CEEC koosneb kaheksateistkümnest riiklikust liikmelisusel põhinevast organisatsioonist, mis esindavad Armeenia, Valgevene, Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Gruusia, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ukraina päritolu ameeriklasi. CEEC esindab enam kui 20 miljonit Kesk- ja Ida-Euroopa juurtega ameeriklast.

Toomas Hendrik Ilves

“Patarei müürid on olnud tunnistajaiks me ajaloo ühele süngeimale ajajärgule. On vähe paiku, mis sobiksid paremini selleks, et teavitada kogu maailma kuritegudest, mis pandi toime Nõukogude Liidu ja Saksamaa okupatsioonide ajal Eestis ning ka kuritegudest kõigi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja rahvaste vastu, kellega meid muu hulgas ühendab ka me traagiline minevik. Ma kutsun üles kõiki eestlasi ning sõpru ja liitlasi kogu maailmas toetama seda tähtsat algatust, et talletada ajalootõde ka järeletulevate põlvkondade jaoks.”
Loe toetuskirja täismahus
 

 

Endine Eesti president ja praegune Stanfordi Ülikooli külalisprofessor.