Miks toetada muuseumit

droon

10 põhjust, miks Patarei merekindlusesse tuleb rajada Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum ja kommunismikuritegude uurimise teaduskeskus


  • Kommunismiohvrite mälestuse hoidmine on Eesti moraalne kohustus. Endisesse Patarei vanglasse rajatav muuseum teeb külalistele selgeks kommunistlike režiimide ideoloogia ja kuritegude ajaloo. Kommunismiutoopia nõudis 20. sajandil miljoneid ohvreid. Nende hulgas on tuhandeid Eesti inimesi. Muuseumi väljapanek ja ajutised näitused aitavad meil ja meie järeltulijail mõista, millised tagajärjed on vabaduse loovutamisel ja totalitarismilummusesse langemisel.
  • Esimene omalaadne. Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise tagajärjel kannatanud rahvaste ja okupeeritud riikide saatuste rahvusvaheline uurimine ja ühine tutvustamine avalikkusele on ainulaadne algatus Eestis ja lähipiirkonnas. Püsiekspositsiooni üks fookustest on 1939. aasta Nõukogude Liidu ja Natsi-Saksamaa vahelise pakti salaprotokollide mõjuala. Patarei on haruldaselt sobiv selle teema avamiseks, kuna samas hoones panid kuritegusid toime vaheldumisi mõlemad režiimid. Mõlema režiimi ohvrite mälestus saab väärikalt jäädvustatud.
  • Rahvusvaheline. Oma riigi sajandal sünnipäeval peame vaatama kaugemale ja võtma kaasvastutuse selle eest, et kommunistlike reziimide kuriteod ei korduks. Prantsuse ajaloolaste “Kommunismi musta raamatu” andmeil on kommunistlikud režiimid hävitanud üle 90 miljoni inimese. Meie poolt kavandatavat globaalset vaadet kommunismi kuritegudele ei näe täna veel üheski maailma muuseumis. Me parandame selle vea.
  • Loob jäävaid väärtusi. Muuseumi alaline väljapanek ja ajutised näitused põhinevad teaduslikule uurimistööle ning nende eesmärgiks on üldistatud teadmine, mis on arusaadav väga erinevatele külastajatele, seadmata sealjuures päevapoliitilisi eesmärke. Ilma viha ja erapooletuseta kajastatakse sedagi, kuidas eri rahvaste liikmed osalesid teadlikult ja omakasupüüdlikult või lihtsalt pimedas usus totalitaarsete ideoloogiate kujundamisel ja rakendamisel. Muuseumi ja teaduskeskuse rajamist juhib Eesti Mälu Instituut,  mis on usaldusväärne ja pikaaegse kogemusega organisatsioon.
  • Üleilmse mõjuga asutus tõstab Eesti rahvusvahelist prestiiži. Asutus saab rahvusvaheliseks kommunistliku ideoloogia, selle rakendamise ja kuritegude uurimise kompetentsikeskuseks, millel on silmapaistev koht ajalooteaduse maailmas. Muuseum ja keskus teevad koostööd paljude riikide teadus-, mälu- ja kõrgemate õppeasutustega. Koostöö eesmärk on ühiste uurimis- ja teavitusprojektide elluviimise kõrval ka kommunismikogemusega riikide ja rahvaste  saatusest tulenenud hoiakute teadvustamine rahvusvahelisele üldsusele. Asutuse tegevus toetab eri ühiskondade erineva minevikukogemuse mõtestamist vastastikuse mõistmise saavutamise eesmärgil.
  • Arendab turismi ja turgutab majandust. Muuseumi ja teaduskeskuse asukoht Tallinna südames turistide jaoks ligitõmbavas piirkonnas lubab viia muuseumi ja teaduskeskuse sõnumi meeldejäävalt suure hulga külastajateni. Seda aastaringselt. Ainuke omataoline muuseum maailmas on argument. Turistid veedavad terviklikult väljaarendatud Patarei kompleksis ja Meremuuseumis suure osa päevast, elavdades nii kultuurielu kui äritegevust.
  • Häid muuseume nagu ka häid raamatuid ei ole kunagi liiga palju. Patareisse rajatav muuseum on eriline, sest aitab mõista mitte ainult Eesti ja teiste kommunistlike režiimide all kannatanud rahvaste ja riikide kogemusi, vaid mõtestab ja teadvustab ka kommunistliku ideoloogia ja selle rakendamisega seotud üleilmseid suundumusi ja tagajärgi nii minevikus kui ka tänapäeval. Globaalne lähenemisnurk võimaldab luua uudseid õppeprogramme ja hoida muuseum jätkuvalt populaarne.
  • Säilitab Euroopa ühe enimohustatud ja ajalooliselt ainulaadse mälestise. Euroopa juhtiv muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra, samuti Euroopa Investeerimispanga Instituut on nimetanud Patarei merekindluse Euroopa enimohustatud mälestiste hulka kuuluvaks. Muuseumi rajamine tagab muinsuskaitse all oleva Patarei kompleksi idatiiva parema säilimise ja annab võimalikule arendajale suurema kindluse. Eesmärgiks on teha korda ja avada avalikkusele unikaalsed vangikongid, hukkamiskambrid, vangide jalutushoov ja teised kohad, kus külastajal on võimalik kõigi režiimide ohvrite traagilist saatust vahetult mõtestada.
  • Aktiivse arvamusvahetuse koht. Muuseumis korraldatakse silmapaistvate kõnelejate ja ajatute või päevakajaliste teemadega kohalikke ja rahvusvahelisi üritusi, kus huvilised saavad debateerida ajalooga seotud küsimuste üle. Muuseum koosmõjus teaduskeskusega loob sobiva keskkonna rahvusvahelise mõttevahetuse edendamiseks. See võimaldab muuhulgas arendada faktipõhistele argumentidele toetuvat diskussiooni, mis aitab vastu seista kallutatud ja manipuleeriva teabe levikule.
  • Teaduspõhine. Luuakse tingimused tulemuslikuks uurimistööks: toetatakse andekaid uurijaid, luuakse kvaliteetseid teadustekste ja laiemale avalikkusele mõeldud kirjutisi, vahetatakse pidevalt teadmisi ja kogemusi Eesti ja teiste riikide õpetlaste vahel ning luuakse head tingimused dokumentide, kirjanduse, eksponaatide ja muude materjalide hoiustamiseks.